Επιστολή προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργο Κουτρουμάνη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργεί στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η έλλειψη γιατρών και οργάνωσης του νεοσύστατου φορέα.

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κ. Γεράσιμο Βουδούρη, επισημαίνονται συγκεκριμένα ζητήματα που δυσχεράνουν την εξυπηρέτηση των δικαιούχων και ζητείται η λήψη μέτρων καθώς τίθεται σε κίνδυνο η πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα των πολιτών.

Ο κ. Αλιφιεράκης καλεί τους υπουργούς σε άμεση συνεργασία με τον ιατρικό κόσμο ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ουσιαστικής λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να αυξηθεί το σύνολο των συνεργαζόμενων ιατρών.


To κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ο Ενιαίος Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι πλέον ο μεγαλύτερος Ασφαλιστικός Οργανισμός της χώρας αφού σε αυτόν εντάχθηκαν το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο ΟΑΕΕ, ο ΟΠΑΔ και ο ΟΓΑ, και του οποίου η πράξη σύστασης, χαιρετίστηκε από πολλούς μιας και ορισμένοι ασφαλιστικοί φορείς βάσισαν την βιωσιμότητα τους στη δημιουργία του. Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή της ενοποίησης των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από την αρχή του έτους παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και το τελευταίο διάστημα, έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων από επιχειρήσεις μέλη μας, για αρκετά θέματα που αντιμετωπίζουν στο Νομό Ηρακλείου οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ  και νυν Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Συγκεκριμένα αυτά που μας καταγγέλλουν τα μέλη μας είναι :

1.    Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στερείται οργάνωσης και από ότι φαίνεται λειτουργεί μετ' εμποδίων, ενώ παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα όπως για παράδειγμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, στην έλλειψη μηχανοργάνωσης στις μονάδες Υγείας και στα ασφαλιστικά ταμεία κλπ
2.    Δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η αναγκαία συνεργασία με τον ιατρικό κόσμο και κατά συνέπεια οι συμβεβλημένοι γιατροί είναι πάρα πολύ λίγοι. Ειδικά στο Νομό Ηρακλείου, όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ, οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φτάνουν τους 77 (αν και σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες στην πράξη είναι πολύ λιγότεροι). Κατά συνέπεια υπάρχουν μεγάλες και πολυπληθείς περιοχές (όπως λχ η Μεσσαρά) όπου είτε δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση είτε απουσιάζουν βασικές ειδικότητες από τους συμβεβλημένους γιατρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στα Κέντρα Υγείας και να ταξιδεύουν μερικές δεκάδες χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν.
3.    Επιπλέον, βάσει του κανονισμού ασφάλισης οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στο κόστος εξέτασης και στα ιατρικά αναλώσιμα κατά 15%, κάτι το οποίο αποτελεί μια μη προγραμματισμένη και σημαντική επιβάρυνση.
4.    Τέλος, η όλη διαδικασία εξυπηρέτησης είναι άκρως γραφειοκρατική και δεν προσανατολίζεται στην κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων, ενώ από ότι φαίνεται δεν έχουν καθοριστεί ακόμη όλοι οι όροι συνεργασίας και οι παράμετροι άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος υπό το νέο καθεστώς. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται μια αναστάτωση και μια ασυνεννοησία στην αγορά η οποία ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο τους ασφαλισμένους.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας οφείλει να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας και το συγκεκριμένο ζήτημα παρουσιάζει εξαιρετικά ευαίσθητες πτυχές ιδιαίτερα σε αυτήν την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Αποτελεί δε, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας δεδομένου ότι τίθεται σε κίνδυνο η πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα των πολιτών. Απαιτείται λοιπόν, άμεσα η συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Εργασίας με τον ιατρικό κόσμο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ουσιαστικής λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να αυξηθεί το σύνολο των συνεργαζόμενων ιατρών .

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.