Θα καταβληθούν τελικά τα οφειλόμενα υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων στους εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με νομοθετική πρωτοβουλία εξασφάλισε σχετική επιχορήγηση προκειμένου να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο οι εργαζόμενοι είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας.

Το ποσό θα καλύψει στο ακέραιο τις σχετικές υποχρεώσεις του ΕΚΑΒ προς τους εργαζόμενους εντός του ορίου των εγκεκριμένων πιστώσεων.