Μείωση 0,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, το 4ο τρίμηνο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2010, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης, το 4ο τρίμηνο 2011, σε σύγκριση με τον δείκτη του 3ου τριμήνου 2011, σημείωσε αύξηση 0,1%, την ίδια που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2010, επισημένεται στο zougla.gr.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2011- Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2010- Δεκεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 0,1% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Εξάλλου, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σημείωσε αύξηση 0,5% το 4ο τρίμηνο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2010, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης το 4ο τρίμηνο 2011, σε σύγκριση με τον δείκτη του 3ου τριμήνου 2011, δεν σημείωσε μεταβολή έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2010.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2011- Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2010- Δεκεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 1% έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων (παραγωγού) κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, εκφράζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, εκφράζει την εξέλιξη του κόστους, στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.