Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμα σε μία χώρα, έως το 0,1% του ΑΕΠ της, σε περίπτωση που αυτή δεν ενσωματώσει στο Σύνταγμα της τον κανόνα για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό («χρυσός κανόνας»), όπως προβλέπει η πλέον πρόσφατη εκδοχή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, σύμφωνα με το Reuters.

Στην πρώτη εκδοχή αναφερόταν απλώς η προσφυγή των παραβατών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα, προστίθεται και η απειλή επιβολής προστίμου.

«Εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν έχει συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του, τότε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο κατάλληλο με τις συνθήκες και το οποίο δεν θα ξεπερνά το 0,1% του ΑΕΠ», αναφέρεται στο προσχέδιο.

Μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή του Συμφώνου, όλα τα κράτη θα πρέπει να περιλάβουν στο εθνικό τους Σύνταγμα ή τη νομοθεσία τους, νόμο που θα ορίζει ότι το διαρθρωτικό έλλειμμα (δηλαδή το έλλειμμα αν αφαιρεθούν οι επιπτώσεις από τον οικονομικό κύκλο) δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 0,5% του ΑΕΠ.

Σε περίπτωση που μία χώρα παραβιάζει αυτόν τον κανόνα, τότε θα τίθενται σε ισχύ αυτόματες διαδικασίες κύρωσης.

Η συνθήκη για το νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 30 Ιανουαρίου.

Όπως έχει πει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπάι, στόχος είναι οι ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνήσουν στο περιεχόμενο των αλλαγών στη Συνθήκη μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, ώστε μέχρι τις αρχές Μαρτίου να πέσουν και οι τελικές υπογραφές όλων των χωρών-μελών, εκτός της Βρετανίας.zougla.gr