Κατά 1,5 δισ. ευρώ θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός της Ελλάδας λόγω της των αυξημένων υποχρεώσεων της χώρας προς το ΔΝΤ. Ειδικότερα, κατατέθηκε στην Βουλή η σύμβαση του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την αναθεώρηση των μεριδίων συμμετοχής των χωρών αλλά και τη μεταρρύθμιση του εκτελεστικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την σύμβαση, οι 187 χώρες – μέλη που απαρτίζουν το ΔΝΤ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αυξάνουν την «ετήσια συνδρομή» τους αρκεί να υπάρχει έγγραφη συναίνεση (σ.σ. στην περίπτωση της Ελλάδας η ψήφιση της σύμβασης από την Ολομέλεια).

Ειδικότερα, για την χώρα μας το μερίδιο συμμετοχής της στο ΔΝΤ θα ανέλθει σε 2.428,9 δισ. ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) αντί 1.101,8 εκατομ. SDR που είναι σήμερα. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου «από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εφάπαξ δαπάνη ποσού 1.513,982 δισ. εκατομμύρια ευρώ (1 SDR = 1,14082 Ευρώ).

Η μεταβολή αυτή επιφέρει νέο ποσοστό ψήφων της Ελλάδας στη λήψη αποφάσεων του ΔΝΤ της τάξης του 0,511% αντί 0,466% που ισχύει!

Σύμφωνα με τον πίνακα των προτεινόμενων μεριδίων συμμετοχής, έχουμε:

Κίνα 30.482,9
Γερμανία 26.634,4
Γαλλία 20.155,1
Ιταλία 15.070,0
Ιαπωνία 30.820,5
Ρωσία 12.903,7
Ισπανία 9.535,5
Τουρκία 4.658,6
Βρετανία 20.155,1
ΗΠΑ 82.994,2


protothema.gr