Στην υποβάθμιση τεσσάρων γαλλικών τραπεζών προχώρησε η Standard and Poor’s, κίνηση η οποία αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς αγορές τράπεζες μετά και την πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, υποβάθμισε τις Groupe BPCE, Societe Generale SA και Credit Agricole SA κατά μία βαθμίδα στο Α με σταθερό outlook. Την ίδια στιγμή υποβάθμισε την Caisse des Depots et Consignations κατά μία βαθμίδα σε AA+ με αρνητικό outlook.

Επιβεβαίωσε παράλληλα την πιστοληπτική ικανότητα των BNP Paribas SA και Credit Logement με τα outlooks να είναι αρνητικά.