Στα 21,726 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 21,712 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το δωδεκάμηνο Ιανουάριου - Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σημειώνεται ότι το 2010 το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχονταν στα 21,457 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού και όχι το σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το 2011 με βάση τα οποία θα διαμορφωθεί το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει πως στα έσοδα δεν έχουν προσμετρηθεί οι εισπράξεις φόρων και τελών έως τις 20 Ιανουαρίου λόγω της παράτασης που είχε δοθεί στην καταβολή τους -τα αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά την προσμέτρηση των εν λόγω εισπράξεων.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι οι τελικές εισπράξεις των εσόδων θα προκύψουν αφού συνυπολογιστούν και έσοδα τα οποία είχαν βεβαιωθεί το 2011 αλλά εισπράχθηκαν το πρώτο δίμηνο του έτους (έκτακτες εισφορές κά).

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 910 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 896 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,993 δισ ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 1,7% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. Η υστέρηση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων.

Το υπουργείο αποδίδει επίσης την υστέρηση έναντι του στόχου σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία, τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, των υπαλλήλων των ΔΟΥ καθώς και στην παράταση που δόθηκε για την καταβολή φορολογικών οφειλών έως τις 20 Ιανουαρίου.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι αυξημένα κατά 22,7 % ή κατά 698 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2010 αλλά και έναντι του στόχου κατά 405 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 1,949 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,9% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 3,125 δισ ευρώ ή 23,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Αντιθέτως, οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,2% ή 614 εκατ. ευρώ , παρά την αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 1,955 δισ. ευρώ ή 12,9%.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 21,8% ή 1,846 δισ. ευρώ.


in.gr