Σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Φραγκίσκος Παρασύρης στην οποία προέβαλλε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με τις αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Μανιάτης απάντησε ότι, η Ρ.Α.Ε αποφάσισε να αυξήσει το τέλος για τις ΑΠΕ, με στόχο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από την ΔΕΣΜΗΕ για το 2012 και την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναφέρει ο κ. Μανιάτης, το κράτος επιχειρεί να προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με σημαντικότερο τον χρηματοδοτικό μηχανισμό για την απορρόφηση ενέργειας. Βασικές πηγές εσόδων για το μηχανισμό είναι ο Λογαριασμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ και το 95% των εσόδων από την εμπορία δικαιωμάτων ρύπων, που το 2011 έχουν ξεπεράσει τα 110 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, ο λογαριασμός του Ειδικού Τέλους εκτιμάται ότι στο τέλος του 2011 θα παρουσιάζει έλλειμμα περίπου 200 εκ. ευρώ.

Κατόπιν διαβουλεύσεων με όλους τους αρμόδιους φορείς το ΥΠΕΚΑ αποφάσισε να προχωρήσει στον εξορθολογισμό της αγοράς ενέργειας. Σε πρώτη φάση μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012 θα αυξηθεί το τέλος για τις ΑΠΕ που αποφάσισε η Ρ.Α.Ε.

Σε δεύτερη φάση από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά, η μεγάλη αλλαγή, που καθιστά βιώσιμο το χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ, θα προέλθει από τα έσοδα της δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπής λόγω της ένταξης της ηλεκτροπαραγωγής στην αγορά δικαιωμάτων.

Από το 2014 θα γίνει επιπλέον, η μετάβαση στο νέο μοντέλο της χονδρεμπορικής αγοράς (target model) ,που προβλέπει χρηματιστήριο ενέργειας (σε εθελοντική βάση) και διμερή συμβόλαια.

Στην νέα αυτή μορφή της αγοράς, ο διαχειριστής του συστήματος θα είναι υποχρεωμένος να πωλεί την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ κατά τρόπο διαφανή και αποδοτικό, έτσι ώστε να συγκεντρώνει τα έσοδα για τον ειδικό λογαριασμό της ΑΠΕ.