Ουραγός είναι η Ελλάδα μεταξύ των 27 κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για το θέμα αυτό ο  Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Καινοτομίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανούσος Βολουδάκης έκανε την  ακόλουθη δήλωση:

 

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σήμερα,  η Ελλάδα για μια ακόμη χρονιά καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτό που  κάνει την εικόνα ακόμα δυσμενέστερη για τη χώρα μας, είναι ότι στο διάστημα 2009-2010 διευρύνθηκε το χάσμα που τη χωρίζει από το μέσο όρο της Ευρώπης. 

Συγκεκριμένα : το ποσοστό της διαθεσιμότητος on line υπηρεσιών στην Ευρώπη, από 69% του συνόλου των υπηρεσιών το 2009 εκτινάχθηκε στο 82% το 2010.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό από 45% το 2009 έφτασε μόλις στο 48% το 2010. 

Μπορεί κανείς εύκολα να αναλογισθεί τη σημασία που έχει αυτή η διευρυνόμενη απόκλιση της χώρας μας από το μέσο όρο της Ευρώπης : όλο και μεγαλύτερη διαφορά εις βάρος της Ελλάδας στη γραφειοκρατία, στην αδιαφάνεια, στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Η εικόνα αυτή καθυστέρησης, ανταποκρίνεται απολύτως στην εικόνα που μεταφέρει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, με την έκθεση του Αντιπροέδρου της κ. Πάγκαλου για τα έργα τεχνολογιών πληροφορικής – επικοινωνιών:

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται – μεταξύ των άλλων – ότι από τις 189 δράσεις «πρώτης προτεραιότητας» του τομέα, μόνο 49 ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται εντός χρονοδιαγράμματος, με τις υπόλοιπες 140 να βρίσκονται σε καθυστέρηση, να έχουν ματαιωθεί, να μην έχουν ξεκινήσει ή να μην υπάρχει για αυτές κανένα στοιχείο.

Και στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η κυβέρνηση δεν ξέφυγε από το γνωστό μοντέλο λειτουργίας της: Πολλά ωραία λόγια προεκλογικά, τα οποία δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα που επεφύλασσε στους Έλληνες πολίτες».