Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της 5ης σειράς Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΣΣ) Ηρακλείου θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου για 4 μήνες.

Οι ημέρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 18:00 έως 20:00 σε αίθουσα εκπαίδευσης του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ηρακλείου (οδός Ρούσσου Χούρδου 7, α΄όροφος).

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Απόφοιτοι λυκείου, έως 60 ετών

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείται να επικοινωνήστε από Δευτέρα έως Παρασκευήκαι ώρες: 8:00 – 14:00 στην Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ηρακλείου (Ρούσσου Χούρδου 7,α΄όροφος – Ηράκλειο) στα τηλέφωνα: 2810-225094 & 242084