Ποσοστό 29% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ (92.510.000 μετοχές) μεταβίβασε το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, με απόφαση της Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Το ποσοστό του Δημοσίου διαμορφώνεται πλέον στο 5%.

Η τρόικα πιέζει για δύο τρεις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο και μία απ' αυτές θα μπορούσε να είναι η πώληση του 29% του ΟΠΑΠ, που ενδεχομένως να γίνει μέσα στο β΄τρίμηνο.

Ο ΟΠΑΠ είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

Το Δημόσιο αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει περαιτέρω τον ΟΠΑΠ, με την πώληση ως και του συνόλου του ποοστού του στην εταιρεία. Στο πλαίσιο της ενδεχόμενης πώλησης, μεταβίβασε το 29% των μετοχών του στο ΤΑΙΠΔ, καθώς και το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της από 15/12/2000 σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και ΟΠΑΠ.

Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, κατέληξαν σε επέκταση της διάρκειας της εν λόγω σύμβασης για 10 επιπλέον χρόνια (ως το 2030).

Επιπρόσθετα, χορηγήθηκε στον ΟΠΑΠ η αποκλειστική άδεια για τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs), εκ των οποίων 16.500 θα τα λειτουργήσει ο ίδιος ο ΟΠΑΠ, ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα τα λειτουργήσουν ανάδοχοι που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό.

Το Δημόσιο έχει αναθέσει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και στην Deutsche Bank το ρόλο των χρηματοοικονομικών συμβούλων και στις δικηγορικές εταιρίες Καρατζά & Freshfields το ρόλο των νομικών συμβούλων για την αποκρατικοποίηση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η πώληση ποσοστού έως 34% του ΟΠΑΠ θα γινόταν στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, ενώ αργότερα η ιδιωτικοποίηση αναβλήθηκε για το (τέλος του) 2012, λόγω και της χαμηλής χρηματιστηριακής αποτίμησης της εταιρείας-«φιλέτο» του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Η κεφαλαιοποίηση του ΟΠΑΠ διαμορφώνεται στα 2,33 δισ. ευρώ και η εταιρεία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ΧΑ, πίσω από την Coca Cola 3E, ενώ είναι μπροστά (με διαφορά 4 εκατ. ευρώ) από την Εθνική Τράπεζα που είναι στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης.