Ο αριθμός των βρετανών φοιτητών που θα εγγραφούν στα πανεπιστήμια της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2012 παρουσιάζει μείωση 8,7% μετά τον διπλασίασμό της τιμής των διδάκτρων που πλεόν θα φτάνουν έως και τις 9.000 λίρες (10.700 ευρώ).

462.507 φοιτητές εγγράφηκαν στα βρετανικά πανεπιστήμια για τη χρονιά 2012-13, που είναι η πρώτη κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η αύξηση των διδάκτρων, έναντι 506.388 που είχαν εγγραφεί για τη χρονιά 2011-12, δηλαδή μείωση 8,7%, σύμφωνα με τον οργανισμό που επεξεργάζεται τις αιτήσεις για τα βρετανικά πανεπιστήμια Ucas.

Η μείωση των εγγραφών είναι μεγαλύτερη στην Αγγλία (9,9%), όπου ισχύει η αύξηση των διδάκτρων, απ' ότι στην Ουαλία (1,9%) και τη Βόρεια Ιρλανδία (4%).

Συνολικά οι εγγραφές βρετανών και ξένων φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια παρουσίασαν μείωση 7,4% για το έτος 2012-13.

Εξάλλου πολλοί φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγαν να κάνουν αίτηση εισαγωγής σε βρετανικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα οι εγγραφές να παρουσιάσουν μέιωση 11,2%, ενώ αντίθετα αύξηση 13,7% παρουσίασαν οι εγγραφές από χώρες εκτός ΕΕ.