Αυτή τη περίοδο κρίνεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ο αριθμός των εισακτέων ανά Τμήμα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Κρίσιμη σημασία για την οικονομία της Κρήτης έχει η συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ, για την εκπαίδευση στελεχών.

Σε σχέση με το θέμα αυτό απεστάλη προ διημέρου στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, έγγραφο της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης με το οποίο ζητείται και τεκμηριώνεται η ανάγκη για συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Επιπλέον απεστάλη το ψήφισμα που υπέγραψαν 28 πρόσωπα και φορείς (κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Κρήτης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και τουριστικοί φορείς), υπέρ της συνέχισης λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Όπως επισημαίνουν οι υπογράφοντες, είναι αδιανόητο να διακοπεί η λειτουργία του εν λόγω Τμήματος και ζητούν από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την εισαγωγή φοιτητών εκ νέου στο Τμήμα από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013. Οι υπογράφοντες διακηρύσσουν την πλήρη και κάθετη αντίθεσή τους με όποιο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας ΔΜ&Θ για διακοπή της λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος καθώς και οι υπογράφοντες.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Εμείς, οι τουριστικοί και λοιποί αναπτυξιακοί φορείς της Κρήτης καθώς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που υπογράφουμε το παρόν ψήφισμα, ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να συνεχίσει την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 συνεχίζοντας έτσι την τριακονταπενταετή λειτουργία του και την προσφορά του στον τουρισμό της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα.

Δηλώνουμε έκπληκτοι και ριζικά αντίθετοι στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να μην επιτρέψει την εισαγωγή φοιτητών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καθώς και με τη διαφαινόμενη πρόθεση του να διακόψει εν τέλει τη λειτουργία του Τμήματος.

Ο τουρισμός αποτελεί το βασικότερο βιώσιμο, κι έναν από τους ελάχιστους πυλώνες της Ελληνικής Οικονομίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Κατά αντιστοιχία και η Κρήτη, η ναυαρχίδα του τουρισμού στην Ελλάδα, απετέλεσε, αποτελεί και θα αποτελεί το «φυσικό» χώρο έρευνας, ανάπτυξης και εξέλιξης του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος. Συνεπώς, είναι αδιανόητο, Κρήτη, Τουρισμός και Εκπαίδευση να αντιμετωπίζονται χωρίς αυτήν την οπτική και κυρίως υπό το κράτος βεβιασμένων και αποσπασματικών παρεμβάσεων και μέτρων.

Η πρόταση μας και η σχετική ειλημμένη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης για συνέχιση των Σπουδών Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε πλήρες ομότιτλο Πρόγραμμα Σπουδών Πρώτου Πτυχίου, στο πλαίσιο της ενιαίας λειτουργίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης συνάδει πλήρως με τη διακηρυγμένη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ταυτόχρονα με την εξοικονόμηση πόρων.

Η λειτουργία Προγραμμάτων Σπουδών συγγενικών αντικειμένων σε ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας Σχολής συντελεί ουσιαστικά στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Το κόστος λειτουργίας κάθε ενός από τα σημερινά Τμήματα, που μετεξελίσσονται σε Προγράμματα Σπουδών, μειώνεται σημαντικά επιτρέποντας έτσι τη λειτουργία περισσότερων Προγραμμάτων Σπουδών.

Η λειτουργία του Προγράμματος Πρώτου Πτυχίου Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Κρήτης, με πλήρως αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών και με έμφαση στην έρευνα και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την πράξη του τουρισμού, θα συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευση επιστημονικών στελεχών για τον τουρισμό αλλά και στην ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης και της Ελλάδας.

Η απόφαση περί μη εισαγωγής φοιτητών με συνεπακόλουθη τη διακοπή λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης σημαίνει ότι :

• Παραγνωρίζεται η συμβολή της Κρήτης και της τουριστικής της ανάπτυξης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
• Παραγνωρίζεται και ακυρώνεται η συμβολή του ΤΕΙ Κρήτης στην εκπαίδευση των στελεχών του τουρισμού και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης και της χώρας.
• Παραγνωρίζεται η δυναμική και η σημασία των τουριστικών επιχειρήσεων της Κρήτης.
• Θυσιάζονται οι τουριστικές σπουδές στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων χωρίς όμως χωροταξικό και ορθολογικό σχεδιασμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κυρίως σε πλήρη ασυμφωνία με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
• Πληγώνεται το δημοκρατικό αίσθημα της Κρητικής κοινωνίας.

Μια απόφαση περί διακοπής της λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης θα έχει οδυνηρές συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία του νησιού, ενώ αρνητικές θα είναι οι συνέπειες και ευρύτερα για τον τουρισμό της χώρας.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εγκύψει στο πρόβλημα με την πραγματική του διάσταση και να επιδείξει την απαιτούμενη πολιτική βούληση για τη συνολική αντιμετώπιση του.

Οι Τουριστικοί Φορείς της Κρήτης στηρίζουν το αίτημα του ΤΕΙ Κρήτης για συνέχιση των Ανώτατων Τουριστικών Σπουδών στο Ίδρυμα, διακηρύσσουν την πλήρη και κάθετη αντίθεσή τους με όποιο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας ΔΜ&Θ για διακοπή των σπουδών αυτών επειδή έτσι θα ζημιωθεί κάθε οικονομική δραστηριότητα του νησιού που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό και αποφασίζουν την επίδοση του παρόντος ψηφίσματος στην Υπουργό Παιδείας κα. Άννα Διαμαντοπούλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό κο. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.

Ηράκλειο 27/12/2011

Οι Υπογράφοντες

1. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης
2. Βασίλης Κεγκέρογλου, Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
3. Σκραφνάκη Μαρία, Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
4. Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
5. Φραγκίσκος Γ. Παρασύρης, Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
6. Μ. Κριτσωτάκης, Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
7. Λευτέρης Αυγενάκης Βουλευτής Ν. Ηρακλείου, με την υποστήριξη της Ντόρας Μπακογιάννη
8. Μανόλης Στρατάκης, Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
9. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Βουλευτής Ν. Χανίων
10. Νίκος Σκουλάς, Σύμβουλος Πρωθυπουργού
11. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Δήμαρχος Χερσονήσου
12. Θοδωρής Πατεράκης, Δήμαρχος Σητείας
13. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη, Δήμαρχος Φαιστού
14. Κυπριωτάκης Ρούσσος, Δήμαρχος Αρχανών- Αστερουσίων
15. Ζαχαρίας Καλογεράκης, Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας
16. Γιωργης Χ. Μαρινακης, Δήμαρχος Ρεθύμνης
17. Νίκος Σχοιναράκης, Δήμαρχος Γόρτυνας
18. Νίκος Ματσατσίνης, Πολυτεχνείο Χανίων
19. Ανδρέας Μεταξάς, Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου
20. Μανώλης Γιαννούλης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων
21. Τσακαλάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης
22. Γ. Πελεκανάκης,Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων
23. Θεοδωρος Μυλωνακης, Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, ACTTA
24. Κορίννα Μηλιαράκη, Πρόεδρος Δ.Σ. Ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης
25. Παπανικολάου Βαγγέλης, Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Θήρας
26. Μενέλαος Μαράκης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων & Δικύκλων (Π.Ο.Γ.Ε.Α.ΔΙ)
27. Παντελής Πετσετάκης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης
28. Αριστείδης Στρατάκης, ΕΟΤ - Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης