Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για το έργο: «Εκμετάλλευση γυψορυχείου έκτασης 271.220 τ.μ., στη θέση «Όρμος Στομίου» του Δήμου Κισσάμου, Ν. Χανίων της ιδιοκτησίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΕΒΕ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 133834/3134/23-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Τμήμα Γεν. Περιβ/κών Θεμάτων.

2) «Ίδρυση και λειτουργία τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασικού τύπου κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) δυναμικότητας 560 κλινών στη θέση «Καβρός», Δήμου Γεωργιούπολης, Ν. Χανίων ιδιοκτησίας «ΠΕΛΕΜΑΡ Α.Ε.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 133830/3135/23-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Τμήμα Γεν. Περιβ/κών Θεμάτων.

3) «Επέκταση (αύξηση αποθηκευτικής δυναμικότητας) υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και διανομής υγραερίου», ιδιοκτησίας «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών», στη θέση «Λατζιμάς», εκτός ορίων Κοινότητας Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4086/30-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το με αριθμ. πρωτ. 1234/16-01-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου.

4) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΛΑΓΚΑΔΑ» Δ. Αρχανών - Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου», ιδιοκτησίας «Ομάδας ΠΡΑΣΑΝΑΚΗ Γ.» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3216/21-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

5) «Λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο» και κατασκευή νέων Πτερύγων στα πλαίσια της επέκτασης - αναβάθμισης του», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 205465/25-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος).

6) «Αντιπλημμυρική Προστασία Ευρύτερης περιοχής Γαζίου Δήμου Μαλεβυζίου» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2841/11-1-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

7) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Καμίνια» Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας ΚΑΡΓΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 110/16-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

8) «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων οικισμών Μαλίων, Σταλίδας Δήμου Χερσονήσου» Ν. Ηρακλείου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4801/16-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το με αριθμ. πρωτ. 10898/4229/02-02-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.