Τα ταμιακά προβλήματα του Δημοσίου και η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στο PSI και τη νέα δανειακή σύμβαση αναγκάζουν το υπουργείο Οικονομικών να επισπεύσει κατά μία εβδομάδα την έκδοση εντόκων γραμματίων.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προγραμμάτισε για την προσεχή Τρίτη 7 Φεβρουαρίου δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας ποσού 625 εκατ. ευρώ και λήξης 10 Αυγούστου 2012.

Το συνολικό ποσό που μπορεί να αντλήσει το υπουργείο Οικονομικών φτάνει σε 1 δισ. ευρώ, με την αποδοχή και των μη ανταγωνιστικών προσφορών, που ανέρχονται στο 20% του αρχικού ποσού.

Ωστόσο, το πρόγραμμα έκδοσης των εντόκων γραμματίων του ΟΔΔΗΧ προέβλεπε τη διεξαγωγή δημοπρασιών τη δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα για τη διάθεση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας και κάθε τρίτη Τρίτη του μήνα τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων. Για το Φεβρουάριο επισπεύστηκε κατά μία εβδομάδα η έκδοση των εξάμηνων εντόκων, προφανώς επειδή υπάρχουν ταμιακά προβλήματα αλλά και λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργούν οι εξελίξεις για το PSI και τη νέα δανειακή σύμβαση, αφού και τα δύο εξακολουθούν εκκρεμούν και ενώ οι προθεσμίες πιέζουν.

Με την εμπειρία των προηγούμενων εκδόσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε κλίμα αβεβαιότητας, το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την κάλυψη του ζητούμενου ποσού. Εξάλλου, τα έντοκα γραμμάτια εξαιρούνται από το PSI.

Με το ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη δημοπρασία θα ανανεωθεί η έκδοση των εντόκων εξάμηνης διάρκειας που εκδόθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, ύψους 1 δισ. ευρώ.

Εντός του Ιανουαρίου οι εκδόσεις εντόκων έφτασαν στο ποσό των 4 δισ. ευρώ.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα διακρατήσουν μέχρι τη λήξη τους.