Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου από τον Αιματοκρήτη, στα πλαίσια του προγράμματος "Κάθε Σταγόνα Σταγόνα Ζωής" στη Μονάδα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ώρες 9:30-13:30 και 16:30-19:30.