Με επιστολή του προς τον κ. Λουκά Παπαδήμο, το προεδρείο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) επισημαίνει ότι τα ομόλογα που κατέχουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν είναι επενδυτικά, αλλά τους δόθηκαν από το κράτος στο πλαίσιο ρύθμισης της οφειλής που είχαν τα δημόσια νοσοκομεία.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα εν λόγω ομόλογα συγκροτούν «ρυθμίσεις οφειλών» και ως εκ τούτου ο θρυμματισμός της πίστης ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να ανταποκριθεί σε μια ρύθμιση οφειλών (και όχι απλώς στην αποπληρωμή επενδυτικών ομολόγων) θα μεταδοθεί στο εξωτερικό και θα διαρρήξει τους δεσμούς εμπιστοσύνης πολλών διεθνών φαρμακευτικών εταιριών με τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζονται στην Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό θα πλήξει καίρια τον φαρμακευτικό κλάδο και θα δημιουργήσει εμπόδια στην ομαλή διάθεση στην ελληνική αγορά φαρμάκων με κομβική σημασία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, ενώ θα αποτρέψει τη ροή ξένων επενδύσεων σε σχέδια συμπαραγωγής που σήμερα υφίστανται, ακριβώς την ώρα κατά την οποία σχεδιάζεται να ενισχυθούν. Το κόστος θα είναι υψηλό διότι τυχόν αδυναμία των εταιριών να εισάγουν τα φάρμακα αυτά θα αναγκάσει το κράτος σε έκτακτες εισαγωγές που επιβαρύνουν περισσότερο τον προϋπολογισμό.

Επιπλέον, η πληγείσα φερεγγυότητα του κράτους θα καταστήσει πολύ πιο δυσχερή την αξιοπιστία αντίστοιχων μεθόδων –μέσω έκδοσης ειδικών ομολόγων– αποπληρωμής χρεών στο μέλλον. Η εξέλιξη αυτή είναι βέβαιο ότι θα έχει αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου θα χάσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την αξιοπιστία τους.