Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη έδωσε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, αναφορικά με την ανέγερση του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος Υπουργός σημειώνει ότι,

«ουδέποτε παραχωρήθηκε προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ οικόπεδο, στη Θέση Σωμαθιανό Φαράγγι, επιφάνειας 525.496,03 τμ, άλλωστε αποδέκτες τέτοιων παραχωρήσεων μπορούν να είναι μόνον οι ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία» και συμπληρώνει ότι «απλά έχει εκφρασθεί η βούληση του Δήμου Ρεθύμνου για την παραχώρηση του οικοπέδου και με το αρ. 6045/27-4-2009 έγγραφό του απέστειλε το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα».

Παράλληλα,«το εν λόγω οικόπεδο κρίθηκε από τους τεχνικούς της ΔΕΠΑΝΟΜ ότι παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες, λόγω κυρίως των πολυδάπανων συγκοινωνιακών και λοιπών έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας (υψηλή γέφυρα, καθώς και οδός μεγάλου μήκους, κλπ) που απαιτούνται και τα οποία θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου» και πως «το έργο αυτό δεν περιλαμβάνεται στην επιχειρησιακή συμφωνία των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών και ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση της μελέτης και της κατασκευής -του στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.»