Στη σύσταση Συλλόγου Γυναικών προχωρούν το τρέχον διάστημα γυναίκες της ευρύτερης περιοχής του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού.

Ο υπό σύσταση σύλλογος, στον οποίο συμμετέχουν γυναίκες της ευρύτερης περιοχής του Μακρύ Γιαλού και του Κουτσουρά, θα έχει ως βασικούς στόχους: τη διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των γυναικών, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοεκτίμησης, την ανάπτυξη της γυναικείας δημιουργικότητας σ' όλες τις μορφές της μέσα από δραστηριότητες και χειροτεχνήματα, την προάσπιση της οικογένειας και των μελών της και την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών σε θέματα τέχνης, επιμόρφωσης, περιβάλλοντος, πολιτισμού και προάσπισης της υγείας, τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με άλλους συλλόγους και συνεταιρισμούς για την πολιτιστική, καλλιτεχνική, επιμορφωτική, εκπαιδευτική, εμπορική προβολή της περιοχής και συνεχή προσπάθεια για το σκοπό αυτό, την επισήμανση και την μελέτη των τοπικών προβλημάτων και τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων και λήψης πρωτοβουλιών για την προώθηση των λύσεών τους, την καταγραφή των κοινωνικών σε θέματα υγείας, παιδείας κά., την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη διεκδίκηση από την πολιτεία επίλυσης των ειδικών προβλημάτων της νοικοκυράς, της αγρότισσας, της μητέρας, τη συμβολή των γυναικών στην επίλυση γενικότερων κοινωνικών, πολιτιστικών και λοιπών προβλημάτων, την ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που έχει σκοπό την προαγωγή του συλλόγου και την προάσπιση των ιδεωδών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ειρήνης, τη διοργάνωση επιμορφώσεων-ομιλιών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και τέλος τη διάσωση των λαϊκών παραδόσεων και εθίμων.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δύο ανοικτές συγκεντρώσεις γυναικών τις δύο προηγούμενες εβδομάδες και έχει οριστεί η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία είναι επταμελής και αποτελείται από την Πρόεδρο Νικολέτα Χριστάκη-Σαρρή, την Αντιπρόεδρο Νίκη Τσαγκαράκη, τη Γραμματέα Σοφία Σφακιανάκη, την Ταμία Ελευθερία Δεμηρκαπόγλου και τρία μέλη, τις Αλεξάνδρα Κατσογιάννη, Ελένη Τσομπανάκη και Ειρήνη Νεστοράκη.

Άμεσος στόχος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι η σύνταξη και κατάθεση του καταστατικού του συλλόγου, καθώς και ο προγραμματισμός των πρώτων δράσεων.