Τα νέα «ελληνικά» 30ετη ομόλογα θα διαθέτουν χαμηλότερη απόδοση 17% - έναντι απόδοσης 22% - σύμφωνα με έκθεση της JP Morgan με τίτλο «τιμολογώντας το ελληνικό PSI”με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου, την οποία υπογράφουν οι κύριοι Pavan Wadha και Kedran Panageas.

Με άλλα λόγια, η απόδοση των perpetuals (αποδόσεων εις το διηνεκές ) θα πέσει, αλλά θα ανέβει η τιμή των ομολόγων, ενώ σε ότι αφορά στα Warrants που θα είναι συνδεδεμένα με το ΑΕΠ της χώρας η JΡ Morgan εκτιμά πως θα δοθούν μικρότερα ποσά απ’ αυτά που προβλέπουν οι όροι της συμφωνίας.     

Αρχικά, η JP MORGAN επισημαίνει ότι οι όροι του ελληνικού PSI υποδεικνύουν πως οι ομολογιούχοι θα πάρουν τριών ειδών ομόλογα ( ομόλογα του EFSF, ελληνικά ομόλογα και Warrants του ΑΕΠ ) μ ένα κούρεμα της τάξης του 53,5%.         

Οι  εκτιμήσεις της JΡ Morgan τονίζουν η πτώση στην απόδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης χρέους/ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα τα ομόλογα θα «κουβαλάνε» ένα πρόσθετο premium 5 ευρώ από τότε που θα υπάγονται στο αγγλικό δίκαιο και όχι στο ελληνικό δίκαιο.      

Αρχικά, η JP MORGAN επισημαίνει ότι οι όροι του ελληνικού PSI υποδεικνύουν πως οι ομολογιούχοι θα πάρουν τριών ειδών ομόλογα

 (ομόλογα του EFSF, ελληνικά ομόλογα και Warrants του ΑΕΠ ).

Βασισμένοι στην περιορισμένη πληροφόρηση που υπάρχει αυτή την περίοδο, η JΡ Morgan τονίζει ότι αποδίδει ελάχιστη αξία στα ελληνικά warrant του ΑΕΠ (με ένα διπλό κριτήριο για το ΑΕΠ, δηλαδή επίπεδο και ανάπτυξη) και αισιόδοξες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ που περιορίζουν το πόσο που πρέπει να δοθεί μέσω αυτών των Warrants. Στο τέλος, η καθαρή αξία που εκτιμά η JΡ Morgan θα είναι κοντά στα 24 ευρώ, δηλαδή ένα «κούρεμα» 76%.         

 

protothema.gr