Σε διαβούλευση θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού  τη μεταφορά μιας σειράς υποδομών προς την τοπική αυτοδιοίκηση, υπό τον συντονισμό της περιφέρειας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο  πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για αποκέντρωση των αναπτυξιακών εργαλείων του, όπως αυτά αναδεικνύονται και μέσα από τη συνέργεια Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατά την  επίσκεψή του στην Κρήτη, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοίνωσε επίσης την ένταξη σειράς σημαντικών αναπτυξιακών έργων στο ΕΣΠΑ. Έργα που αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, στο σεβασμό και στην ανάδειξη της κληρονομιάς και του πολιτιστικού πλούτου, αλλά και στη μεγιστοποίηση των δυνατότητων ανάπτυξης της Κρήτης μέσω του τουρισμού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παύλος Γερουλάνος:

«Ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός και ο Αθλητισμός είναι από τις πλέον ισχυρές μηχανές ανάπτυξης της χώρας τα αποτελέσματα των οποίων αποδίδουν καρπούς με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η πρόκληση είναι να δουλέψουμε με τέτοια μεθοδικότητα ώστε και οι τρεις αυτοί τομείς να συνεργαστούν με δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο.»

Συγκεκριμένα, το ΥΠ.ΠΟ.Τ. θέτει σε διαβούλευση την παραχώρηση στην τοπική αυτοδιοίκηση από την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων των εξής ακινήτων:

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο