Νικήτρια στήλη: 8 - 9 - 14 - 38 - 42 ΤΖΟΚΕΡ: 15

Σύνολο στηλών: 4.024.619

Κατηγορίες επιτυχιών    Διανεμόμενα    Επιτυχίες    Κέρδη ανά επιτυχία
5 + 1                              2.000.000,00 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5                                       178.089,39 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4 + 1                                                              9                    2.500,00
4                                                                376                         50,00
3 + 1                                                          764                         50,00
3                                                           20.735                           2,00
2 + 1                                                     12.419                           2,00
1 + 1                                                      59.761                          1,50

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟ

Ο αριθμός που κληρώθηκε: 3464990

Σύνολο στηλών:614.192

Κατηγ. επιτυχ.                 Διανεμόμενα             Αριθμοί               Επιτυχίες      Κέρδη ανά επιτυχία
1                                     800.000,00                3464990 -          ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2                                                            346499X Ή X464990           1                   25.000,00
3                                                            34649XX Ή XX64990         11                    2.500,00
4                                                           3464XXX Ή XXX4990        113                       250,00
5                                                           346XXXX Ή XXXX990     1.268                        25,00
6                                                          34XXXXX Ή XXXXX90   10.828                          2,00