Το δ.σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά και για λίγες ημέρες την καταλληλότητα των χρεογράφων που εκδίδονται ή εγγυώνται πλήρως από την Ελληνική Δημοκρατία.

Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της Ελλάδας ως αποτέλεσμα της έναρξης της διαδικασίας του PSI.

Την ίδια στιγμή, το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε ότι οι ανάγκες ρευστότητας μπορούν να ικανοποιούνται από τις σχετικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που επηρεάζονται, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ευρωσυστήματος.

Η ΕΚΤ συνεχίζει στην ανακοίνωσή της ότι οι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία, θα καταστούν ξανά επιλέξιμα, μετά από την ενεργοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης εγγυήσεων που συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών της ευρωζώνης στις 21 Ιουλίου 2011.

Αυτό αναμένεται να λάβει χώρα περί τα μέσα Μαρτίου.

(capital.gr)