Το 2011 ήταν μία χρονιά δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της INTERAMERICAN στην Κρήτη. Η πολύ θετική πορεία της εταιρείας επισφραγίστηκε κατά την Παγκρήτια συνάντηση του Δικτύου Πωλήσεων, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στα μέσα Φεβρουαρίου.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Μarketing κος Μ. Φραγκουλόπουλος και o Διευθυντής Πωλήσεων Κρήτης κος  Σ. Λουραντάκης, παρουσίασαν την πολιτική εμπορικής ανάπτυξης και τα αποτελέσματα παραγωγής αντιστοίχως, επιβεβαιώνοντας ότι η INTERAMERICAN κινείται αντίθετα στις πτωτικές τάσεις της αγοράς και ενισχύει σε κάθε επίπεδο την αξιοπιστία και διείσδυσή της στην αγορά της Κρήτης, απαντώντας σε όλα τα σημαντικά ζητήματα ασφάλισης που απασχολούν τους πολίτες.

Ειδικότερα, το Δίκτυο Πωλήσεων της εταιρείας πέτυχε πέρυσι να αυξήσει σημαντικά κατά 52% στο νησί της ασφαλίσεις Υγείας, που αποτελούν δραστηριότητα “κορμού”. Σημειώνεται ότι το 2011 ξεκίνησε στην Κρήτη η συνεργασία της INTERAMERICAN με 4 κλινικές, ενώ η εταιρεία κατέβαλε σε νοσοκομειακές παροχές ασφαλισμένων της 1,1 εκατ. ευρώ.

Πολύ καλή ήταν η δραστηριότητα του Δικτύου και στους λοιπούς κλάδους. Στο κλάδο Ζωής η νέα παραγωγή έφθασε τα 1,9 εκατ., ενώ αυξημένες ήταν οι επιδόσεις και στον κλάδο Πυρός με ασφάλιστρα 1,1 εκατ. ευρώ. Οι συνολικά καταβληθείσες αποζημιώσεις στην Κρήτη πλησίασαν τα 4 εκατ., υπογραμμίζοντας τη συνέπεια της εταιρείας απέναντι στους ασφαλισμένους της.

Ως εξίσου σημαντική αναφέρεται και η οργανωμένη ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας στο νησί, που χαρακτηρίζει γενικότερα την INTERAMERICAN και τη διαφοροποιεί στην αγορά, με έμφαση στην εθελοντική συνεισφορά (αιμοδοσίες, υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων). Στην εκδήλωση της Κρήτης παρευρέθηκε και ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Γ. Ρούντος, ο οποίος επέδωσε πλακέτες τιμής στη Ρ. Μονογιού ως πρότυπο ενεργού πολίτη και σε εκπρόσωπο του Φιλόπτωχου Συσσιτίου Σπλάντζιας Χανίων για το κοινωνικό έργο των μελών του από το 1963 εως σήμερα.Για τις παραγωγικές επιδόσεις τους βραβεύθηκαν οι συνεργάτες:

• Για τη νέα συνολική παραγωγή Ζωής, Υγείας και Ομαδικών ασφαλίσεων, αλλά και για τη νέα παραγωγή Υγείας ειδικότερα, ως πρώτοι οι Θ. Παρασκάκης (ασφ. Σύμβουλος) και Π. Γάσπαρης (νέος ασφ. σύμβουλος).
• Στη νέα παραγωγή Υγείας διακρίθηκαν και οι ασφ. σύμβουλοι Κ. Καστανάκης (2ος), Ά. Μάντακα (3η), Μ. Σαββάκης (4ος) και Σ. Ψυχουντάκη (5η).
• Για τη νέα παραγωγή Πυρός και τα νέα εισπραχθέντα Γενικών ασφαλίσεων, ο Ι. Πατεράκης (1ος).
• Για τις επιδόσεις τους σε ασφάλιστρο Προστασίας Εισοδήματος, οι Ε. Κουσκουμπεκάκη (1η σε μεγαλύτερο ασφάλιστρο) και Εμμ. Κεφαλογιάννης (1ος σε μεγαλύτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο).
• Για τη νέα παραγωγή Ζωής, η Ε. Κουσκουμπεκάκη (1η).Από τους Unit Managers βραβεύθηκαν:

• Ι. Πατεράκης, 1ος σε νέα παραγωγή υγείας, 1ος σε νέα παραγωγή Πυρός και 1ος σε εισπραχθέντα Γενικών ασφαλίσεων.
• Σ. Γαγάνης, 1ος σε νέα παραγωγή Ζωής, Υγείας και Ομαδικών ασφαλίσεων.
• Π. Γκολφινοπούλου, 1η σε στρατολογήσεις.

Βραβεύθηκαν, επίσης, οι συντονιστές Γραφείων Πωλήσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνου Μ. Παπαδημητράκης, 1ος σε νέα παραγωγή Ζωής, Υγείας και Ομαδικών ασφαλίσεων και Κ. Σαριδάκης, 1ος σε νέα παραγωγή Πυρός, 1ος σε εισπραχθέντα Γενικών και 1ος σε στρατολογήσεις.Ως stars για το 2012 τιμήθηκαν οι ασφ. σύμβουλοι Κ. Καστανάκης και Θ. Παρασκάκης, ενώ για την 25ετή προσφορά τους στην εταιρεία οι ασφ. σύμβουλοι Γ. Παυλάκης και Π. Γαβαλετάκης.

Τέλος, από το διοικητικό προσωπικό των Γραφείων Κρήτης βραβεύθηκαν οι κυρίες Μ. Μπαδογιάννη, ‘Α. Κατάκη, Σ. Λίτινα, Α. Πελαντάκη, Β. Μπορμπουδάκη, Κ. Βασιλάκη και ο Ε. Βαρούχας από την Οδική Βοήθεια. Ακόμη, η διεύθυνση Κρήτης βράβευσε για την άριστη υποστήριξη και συνεργασία τη Β. Αραβανή, υπάλληλο των Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας.

Κατά το 2012, όπως τόνισαν οι ομιλητές, προβάλλουν για την INTERAMERICAN ως ιδιαίτερες προκλήσεις προτάσεων και έργου οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, σε μία αγορά όπου τα πάντα αλλάζουν με γνώμονα τις πολύ σοβαρές κοινωνικές ανάγκες αναδεικνύονται.