Από το ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Δήμου Ηρακλείου υπενθυμίζεται, ότι η Απογραφή των Δικαιούχων Κοινωνικών & Προνοιακών επιδομάτων, που πραγματοποιείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ ), θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαρτίου 2012.

Η παραλαβή της βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος συνεχίζεται κανονικά από το τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής (οδός 1770 αρ 24, γ’ όροφος).

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι των Προνοιακών Επιδομάτων που δεν έχουν απογραφεί, όπως προσέλθουν στην Υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, που απαιτείται για την απογραφή των.