Ο ρυθμός των δομικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, όπως και σε Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία, έχει επιταχυνθεί από το ξέσπασμα της κρίσης, υποστηρίζει ο Οργανισμός Οικονομικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης βάσει της «ανταπόκρισης» που δείχνουν τα μέλη του οργανισμού στις προτάσεις του για διαρθρωτικές αλλαγές.

Η έκθεση παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής του ΟΟΣΑ Ανχέλ Γκουρία στο Μεξικό. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως η Ελλάδα έχει υιοθετήσει μέτρα για περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης, απλοποίηση της ίδρυσης επιχειρήσεων και του φορολογικού συστήματος αλλά και «πιο ευέλικτους κανονισμούς» για την παροχή αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης.

Στην πρώτη θέση του ρυθμού ανταπόκρισης στις προτάσεις του ΟΟΣΑ βρίσκεται η Ελλάδα, και μετά η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τις τρεις χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα στήριξης από ΕΕ και ΔΝΤ και την Ισπανία που, όπως και η Ιταλία, έχει υποστεί μεγάλη πίεση εξαιτίας της κρίσης χρέους.