Σε απάντηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη για το «Βοήθεια στο Σπίτι» ο Βουλευτής Ηρακλείου Φ. Παρασύρης έλαβε την ακόλουθη απάντηση :

● Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 διασφαλίστηκε η παράταση συγχρηματοδότησης του προγράμματος στο «Βοήθεια στο Σπίτι» για το 2011 και συμφωνήθηκε η παράταση της χρηματοδότησης να συνοδευτεί από μια σειρά όρους όπως:

Η εφαρμογή συστήματος voucher, η διασφάλιση της βιωσιμότητας μετά τη μεταβατική περίοδο, η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή της Κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα, όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος, συμφωνήθηκε ότι καμιά δαπάνη μετά το τέλος του 2012 δεν συγχρηματοδοτείται ενώ η χρηματοδότηση του νέου συστήματος θα πρέπει στο μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από ιδιωτικούς πόρους.

● Στόχος Υπουργείου Εργασίας είναι ο θεσμικός και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ώστε να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σύστημα πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και προώθησης κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με αναπτυξιακές κατευθύνσεις που θα αμβλύνουν τους μονοδιάστατους επιδοματικούς προσανατολισμούς των κοινωνικών προγραμμάτων.

Στη βάση αυτή η διαδικασία εκσυγχρονισμού περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό-ενδιάμεσο στάδιο που θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση στο νέο βιώσιμο σύστημα «Βοήθεια στο Σπίτι» εξασφαλίζοντας την κάλυψη ομάδων του πληθυσμού που εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα, είτε την κάλυψη ομάδων που αποκλειόταν αδικαιολόγητα από το υφιστάμενο σύστημα.

Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να μη διακοπεί η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα κατά τα έτη 2012 και 2013 το Υπουργείο έχει εκπονήσει εμπειρογνωμοσύνη για τις διαδικασίες μετάβασης στο νέο σύστημα, τυποποιεί θεσμικά τη διάκριση των παρεμβάσεων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, και έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότηση η οποία προέρχεται από ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους.

Η χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικών πόρων ανέρχεται στα 35 εκ. ευρώ κάθε έτος και έχει προβλεφθεί στο νόμο 4024/2011 (άρθρο 2, παρ. 9).

Επιπλέον το Υπουργείο Εργασίας για την ομάδα των συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας επεξεργάζεται κανονιστικό πλαίσιο για την διαδικασία διαχείρισης των πόρων, τα κριτήρια προσδιορισμού ωφελουμένων, με βάση την ηλικία τους, το εισόδημα, τη μοναχικότητα/οικογενειακή τους κατάσταση, ή τη μόνιμη εξάρτηση/κατάσταση της υγείας τους, τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα για τη δημιουργία μηχανισμών και εργαλείων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού.

Επίσης υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη των ανασφάλιστων ηλικιωμένων και αναπήρων με εθνικούς πόρους, με σκοπό τη διασφάλιση ίδιου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.

Το Υπουργείο Εργασίας καταβάλλει προσπάθειες για τη συνέχιση της συγχρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας των ήδη εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Όσον αφορά τον προγραμματισμό για την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος από 01/01/2014 ο κ. Κουτρουμάνης σημειώνει ότι την παρούσα περίοδο εκπονείται Πρόγραμμα Δράσης με στόχο να έχουν εξειδικευτεί και προωθηθεί μέχρι τις 31/12/2013 όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ορθολογική θεσμοθέτηση της εξάρτησης ως νέος ασφαλιστικός κίνδυνος.

Παράλληλα θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης του ενδιάμεσου σταδίου της περιόδου 2012-2013, ώστε να ανατροφοδοτείται η διαδικασία σχεδιασμού.