Εργολαβική σύμβαση υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012, στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Νικολάου και αφορά το έργο « Ανάδειξη Συντήρηση Αποκατάσταση Ομβριοδεξαμενών» στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Φουρνής και Δοριών με προϋπολογισμό δαπάνης 46.740 ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.

Την κατασκευή του έργου ανέλαβε ο εργολήπτης δημοσίων έργων κ. Βασίλης Νικ. Δημόπουλος.

Οι δύο αυτές σημαντικές ομβριοδεξαμενές είχαν υποστεί κατολισθήσεις και υπήρξε άμεση ανάγκη σύνταξης μελέτης προκειμένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν όπως ήταν στην αρχική τους μορφή.

Η ομβριοδεξαμενή της Φουρνής είναι πετρόκτιστη , έχει εσωτερική διάμετρο οκτώ μέτρα, και τα τοιχώματά της είναι πάχους 60 εκατοστών. Για την αποκατάστασή της απαιτούνται εργασίες άντλησης υδάτων, καθαρισμού λάσπης, κατασκευή θεμελίωσης καθώς και αρμολόγημα στην παλιά ξηρολιθοδομή. Ο πυθμένας θα αποκατασταθεί σύμφωνα με το προγενέστερο σχέδιο που υπήρχε και θα τοποθετηθεί σιδερένιο κιγκλίδωμα με απλό και λιτό σχέδιο.

Στις Δοριές η μεγάλη ομβριοδεξαμενή έχει επιφάνεια 85 μ2 και η αποκατάσταση της ξηρολιθοδομής της θα γίνει προσεχτικά ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατό η ομοιομορφία με το παλιό κτίσιμο. Επί πλέον θα γίνει ενίσχυση από την εξωτερική πλευρά με σκυρόδεμα και θα τοποθετηθεί σιδερένιο κιγκλίδωμα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης δήλωσε σχετικά με το εν λόγω έργο: «Θα αποκατασταθούν δύο ιστορικές και σημαντικές ομβριοδεξαμενές του Πάνω Μιραμπέλλο οι οποίες είναι μεγάλης πολιτισμικής αξίας . Οι δεξαμενές αυτές χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα από τους κατοίκους της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα αξιόλογη η συντήρηση τέτοιων στοιχείων γιατί είναι συνυφασμένα με τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα εκπονείται μία μελέτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης για τους «Δρόμους του νερού» και προβλέπεται η ένταξη πολλών τέτοιων δεξαμενών που υπάρχουν στο Βόρειο τμήμα της Νεάπολης με στόχο την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση τους, αναδεικνύοντας πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία του πολιτισμού και των ταμιευτήρων νερού.

Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι απόλυτα φιλικές στο περιβάλλον και θα συμβάλλουν στις καλλιέργειες των κατοίκων των περιοχών της Φουρνής και των Δοριών ενώ μπορεί να αποτελέσουν και χώροι επισκεψιμότητας».