Η Αυτόνομη Παρέμβαση Ρεθύμνου σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε κατέθεσε σε δημόσιο διάλογο πρόταση για την αντιμετώπιση των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.
Είναι προφανές ότι για χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα η εξυπηρέτηση των δανείων τους γίνεται πλέον από δύσκολη έως αδύνατη.

Ο χρόνος εδώ δεν είναι απεριόριστος, καθώς δοκιμάζονται οι δυνάμεις και οι αντοχές χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι μέχρι σήμερα μένουν αβοήθητοι στους εκβιασμούς των τραπεζών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το συνδικαλιστικό κίνημα είναι προφανές ότι θα συνεχίζει να αντιστέκεται στο γενικευμένο πόλεμο που δέχεται, αλλά κατά τη γνώμη μας οφείλει να διευρύνει τον ορίζοντα των διεκδικήσεων του, θέτοντας νέα αιτήματα και στόχους και ειδικότερα θέματα, όπως η αντιμετώπιση των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, που αποκτά σήμερα επείγοντα χαρακτήρα.

Μπορούμε όλοι μαζί να συμπληρώσουμε και να συμβάλουμε στην παραπέρα επεξεργασία της πρότασης στο βαθμό που την αποδεχόμαστε ως βάση συζήτησης, μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί η σχετική εργασία της γραμματείας καταναλωτή της ΓΣΕΕ, μπορούν να κατατεθούν και άλλες προτάσεις και στη κάθε περίπτωση οφείλουμε να αναπτύξουμε άμεσες πρωτοβουλίες και δράσεις για το συγκεκριμένο θέμα.