Στην πρόσληψη 100 εργατοτεχνίτων και εργατών καθαριότητας προχωρά ο δήμος Ηρακλείου με σύμβαση 8μηνης.

Οι εργατοτεχνίτες θα  απασχοληθούν σε έργα επισκευής και συντήρησης σε 200 σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου ενώ για την πληρωμή τους θα απαιτηθούν περίπου 350 με 400 χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα, η δημοτική Αρχή με εισήγηση του ίδιου του δημάρχου κ. Γιάννη Κουράκη θα ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να προσλάβει και προσωπικό καθαριότητας με οκτάμηνες συμβάσεις ωστόσο ο αριθμός των θέσεων που θα κληθεί το Σώμα να εγκρίνει δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί ακόμα.