Για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα της Επιτροπής είναι η ένταξη στη διαδικασία της γρήγορης υλοποίησης (Fast Track) πέντε έως επτά νέων επενδυτικών σχεδίων, ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επενδύσεις ιδιωτικού ενδιαφέροντος που αφορούν τους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για τα συγκεκριμένα έργα προέρχεται,όπως δημοσιεύει η real.gr, κυρίως από εταιρείες του εξωτερικού και δευτερευόντως αφορά συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών.

Αναφορικά με την πορεία των μέχρι τώρα ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων (ύψους 1,3 δισ. ευρώ) στη διαδικασία του Fast Track από την πλευρά της γραμματείας στρατηγικών επενδύσεων τονίζεται πως έχουν ακολουθήσει το μέχρι τώρα σχεδιασμό και σύντομα θα υπάρχουν τα πρώτα δείγματα γραφής.

Προκειμένου να τονωθεί ακόμη περισσότερο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά σχεδιάζονται περαιτέρω βελτιώσεις στο νόμο του Fast Track και προωθείται η σύνταξη συγκεκριμένης αναπτυξιακής ατζέντας που θα κινηθεί σε τρεις άξονες, το περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη λύση στο πρόβλημα ρευστότητας, και την άμεση ένταξη των επενδύσεων που λιμνάζουν και είναι «ante portas».

Το επόμενο δίμηνο θα είναι καθοριστικό για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η εικόνα αναμένεται να έχει αποσαφηνιστεί και σταθεροποιηθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσα οικονομικής χρήσης, και για το λόγο αυτό απαιτείται συγκροτημένη προσπάθεια και επιμονή.