Πρόταση για την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων των Δήμων του Λασιθίου, με στόχο τα Μηδενικά Απόβλητα κατέθεσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι της τοπικής κίνηση.

Συγκεκριμένα στην επιστολή με παραλήπτες όλους του δημάρχους της περιφερειακής ενότητας αναφέρεται μεταξύ άλλων

«Ως Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούμε το οριστικό κλείσιμο και την εξυγίανση/αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ του νομού Λασιθίου καθώς και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση αυτών των χώρων, που με τα επικίνδυνα στραγγίσματα τους και το παραγόμενο βιοαέριο είναι πιθανό να συνεχίσουν να ρυπαίνουν για δεκαετίες.

Προτείνουμε:

1. Την οργάνωση προγράμματος Δημοτικής Κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων από οικίες και αγροτική παραγωγή (πράσινα απορρίμματα, κλαδέματα, φυτικά υπολείμματα από νοικοκυριά και αγροκτήματα) με στόχο την δημιουργία καλής ποιότητας κομπόστ που θα αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για αγροκτήματα της περιοχής και για ανάγκες του Δήμου. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να επιτύχουμε έως και 35% μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που σήμερα οδηγούνται για ταφή και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή βιοαερίου και άλλων αέριων ρύπων (αέρια που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση) και των επικίνδυνων στραγγισμάτων σε ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ. Παράλληλα να ξεκινήσει η διαδικασία για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού στον τομέα αυτό, με την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου κομποστοποίησης στην Ιεράπετρα.

2. Την συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για ένα περιβάλλον χωρίς σκουπίδια, με τις δημοτικές αρχές να δίνουν το παράδειγμα, καθώς και για αποφυγή προϊόντων με περιττή συσκευασία, πλαστικής τσάντας μιας χρήσης κλπ. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι οι τεράστιες ποσότητες πλαστικών φιαλών που προέρχονται από τα εμφιαλωμένα νερά με τελικούς αποδέκτες τους ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα ύδρευσης που να παρέχουν όρους υγιεινής αποθήκευσης και μεταφοράς του νερού και να υπάρξει προστασία των διαθέσιμων υδατικών πόρων από υπεράντληση και ρύπανση. Οι ΔΕΥΑ, να εξασφαλίζουν παροχή καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους δημότες, ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν σε εμφιαλωμένο νερό. Να ξεκινήσουν καμπάνιες προς τους δημότες ώστε να προτιμούν τα τοπικά κρητικά προϊόντα και τα προϊόντα που διατίθενται σε συσκευασίες πολλαπλής χρήσης (γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών και μπύρας που επιστρέφονται).

3. Στους δήμους του νομού μας, όπου δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ανακύκλωση, να έχουμε άμεση έναρξη του προγράμματος, με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας με το σύστημα των μπλε κάδων για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα, τετραπακ. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και με ταυτόχρονη ενημέρωση των δημοτών για την ουσιαστική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα να επιτευχθεί η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και η εφαρμογή του προγράμματος σε όλους τους δήμους του νομού μας, μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Ως Οικολόγοι Πράσινοι αν και είμαστε υπέρ της διαλογής των ανακυκλώσιμων στην πηγή (νοικοκυριό), ωστόσο στηρίζουμε σε αυτή τη φάση το σύστημα με τους μπλε κάδους.

4. Την οργάνωση προγραμμάτων διαχείρισης με ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση προϊόντων όπως:

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, Μπαταρίες και συσσωρευτές, Χρησιμοποιημένα ελαστικά, Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, Χρησιμοποιημένα λάδια από κουζίνες/εστιατόρια, Ληγμένα φάρμακα, σπασμένα θερμόμετρα υδραργύρου.

Επίσης, συσκευασίες από χρησιμοποιημένα/ληγμένα φυτοφάρμακα, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, παλαιά έπιπλα, ρουχισμό και παλαιά υποδήματα και απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων.
»