Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών και δασκάλων – καθηγητών, σχετικά με τα μέτρα προστασίας απέναντι στους σεισμούς, υλοποιεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Ηρακλείου στα πλαίσια της Κοινωνικής της Ευθύνης.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παράρτημα Ηρακλείου,  σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου, πραγματοποίησε 2 Ασκήσεις Εκκένωσης Σχολικών Κτιρίων, του Δημοτικού Σχολείου Χάρακα Ηρακλείου (στις 01/03/2012)  και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (στις 02/03/2012). Προηγήθηκε ενημέρωση των μαθητών και δασκάλων στα μέτρα προστασίας απέναντι στους σεισμούς από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Ηρακλείου.

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παράρτημα Ηρακλείου, το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών και το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών προγραμματίζουν για το έτος 2012 σεμινάρια για τα μέτρα προστασίας απέναντι στους σεισμούς, την κατάρτιση Σχεδίων Εκκένωσης Σχολικών Κτιρίων, καθώς επίσης και σεμινάρια εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, τα οποία θα απευθύνονται σε δασκάλους και καθηγητές της Κρήτης.