Στις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους (swaps) που συνομολόγησε η Ελλάδα με την Goldman Sachs το 2001 επανέρχεται με δημοσίευμά του την Τρίτη το πρακτορείο Bloomberg.

Το πρακτορείο επικαλείται δηλώσεις του πρώην επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Σπύρου Παπανικολάου σύμφωνα με τις οποίον το 2001 το Ελληνικό Δημόσιο όφειλε στην επενδυτική τράπεζα περίπου 600 εκατ. ευρώ περισσότερο από τα 2,8 δισ. ευρώ που είχε δανεισθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα swap.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το κέρδος των 600 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύει περίπου το 12% των 6,35 δισ. δολαρίων που ήταν τα έσοδα της Goldman Sachs το 2001.

Η Goldman Sachs αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με την αμοιβή που έλαβε για τις εν λόγω ανταλλαγές με την εκπρόσωπο της εταιρείας στο Λονδίνο να δηλώνει ότι οι συμφωνίες αυτές εκτελούνταν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονταν τότε από την Eurostat.

Τέλος, το Bloomberg αναφέρει πως κατέθεσε αγωγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποκαλύψει τα έγγραφα σχετικά με το πώς η Ελλάδα χρησιμοποίησε τα παράγωγα προϊόντα για να κρύψει το χρέος της.

Το πρακτορείο αναφέρει πως η απόφαση εκκρεμεί και αναφέρεται στην επίσημη θέση της ΕΚΤ σύμφωνα με την οποία η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά συμφέροντα των αντισυμβαλλομένων της ΕΚΤ, να βλάψει τις τράπεζες και τις αγορές, και να υπονομεύσει την οικονομική πολιτική σε Ελλάδα και ΕΕ.

 

in.gr