Με κεντρικό ζητούμενο την επιλογή του προσώπου για την στελέχωση του Θεσμού του «Σύμβουλου του Πολίτη» αλλά και την επιλογή του τραπεζικού οργανισμού που θα συνεργαστεί με την Αιρετή Περιφέρεια Κρήτης, για την κατάθεση των πόρων της, συνεδριάζει την Δευτέρα 28/2 στις 10 το πρωί το Περιφερειακό Συμβούλιο