Εμπλουτίζεται συνεχώς το θεραπευτικό οπλοστάσιο των ασθενών με προβλήματα γονιμότητας. Μια πρωτοποριακή συσκευή που επιτρέπει τη χορήγηση της «σωτήριας» ορμόνης ανασυνδυασμένης γοναδοτροπίνης που χρησιμοποιείται για θεραπείες γονιμότητας, κυκλοφορεί πλέον και στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την προγεμισμένη, έτοιμη προς χρήση, συσκευή έγχυσης τύπου πένας GONAL-f® γ της εταιρίας Merck Serono που ανήκει στον Όμιλο εταιρειών της Merck KGaA (Darmstadt, Γερμανία).

Η νέα πένα έχει εγκριθεί σε 37 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διατίθεται σε 22 χώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, οι νέες συσκευές τύπου πένας σχεδιάστηκαν για τη διευκόλυνση της καθημερινής αυτοχορήγησης από τους ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνεται αμέσως χορήγηση πλήρους δόσης ή φαίνεται η ποσότητα που υπολείπεται σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έγχυση του συνόλου της δόσης. Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά της νέας πένας αποτελούν η νέα διαβαθμισμένη κλίμακα του φυσιγγίου, ώστε οι ασθενείς να ελέγχουν την ποσότητα του φαρμάκου που απομένει στη συσκευή, και η δυνατότητα καθορισμού της δόσης δύο κατευθύνσεων που τους επιτρέπει, εάν χρειαστεί, να διορθώσουν τη δόση που έχουν καθορίσει.