Σήμερα Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (οδός Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης) η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και η Π.Ε. Ηρακλείου σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε ενημερωτική εσπερίδα που συνδιοργανώνουν με θέμα: «Προγράμματα Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς- Πολιτικές για τη νέα γενιά. Πληροφορίες για την εκπαίδευση, τα εργασιακά, τον πολιτισμό και κοινωνικά προγράμματα»

Αναλυτικότερα τα προγράμματα που θα παρουσιαστούν είναι :

«Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων»:

Πρόκειται για μία εύχρηστη ατομική κάρτα, που απευθύνεται σε όλους τους νέους από 13 - 30 ετών (μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι) και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες 37 χώρες στο εξωτερικό.

«Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»:

Στόχος του έργου είναι να στηριχθούν ενεργά νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις. Η στήριξη που θα τους προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

(β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

«Εντός, εκτός και επί τα αυτά: Μαθητές εν δράσει!»:

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Π.Υ.Π.Μ) στόχο έχει να στηρίξει πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις που διοργανώνονται με γνώμονα τον εθελοντισμό από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, οι οποίες είναι επωφελείς τόσο για τους ίδιους τους μαθητές και το σχολείο στο οποίο φοιτούν όσο και για την ευρύτερη τοπική κοινωνία, υπό την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και κατά τόπους Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας.

Οι εν λόγω δράσεις μπορούν να πραγματοποιούνται εντός ή εκτός σχολικών μονάδων και αφορούν τους εξής τομείς: περιβάλλον, υγεία, παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος 200.000 ευρώ. Ανώτατο όριο χρηματοδότησης 2.500 ευρώ

«Επιστημονική Υποστήριξη των Νέων Αγροτών»:

Η μέριμνα και η ολοκληρωμένη κοινωνική υποστήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική συνιστώσα ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο. Το ειδικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την επιστημονική υποστήριξη των νέων αγροτών εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής για την προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης», την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

«Τριπτόλεμος- Κατάρτιση Νέων στον Αγροτικό Τομέα»: Στόχοι του είναι:

Η ενίσχυση και η υποστήριξη της συμμετοχής των νέων έως 35 ετών στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική οικονομία. Να καθοδηγεί τους καταρτιζόμενους σε νέες καλλιέργειες, σε βιώσιμες γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Να τους καθιστά ικανούς να προβάλλουν και να διακινούν τα αγροτικά προϊόντα τους υπό φυσική ή μεταποιημένη μορφή τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς αγορές