Αυξήθηκαν οι βασικοί μισθοί των εμμίσθων δικηγόρων, αλλά μειώθηκαν τα επιδόματά τους, ενώ συνολικά οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων μειώθηκαν κατά 15-40%, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, μετά τα σχετικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αυξήσεις στις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός περνάει δύσκολες ώρες και υπάρχει φτώχεια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου οι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω είχαν βασικό μισθό 1.666 ευρώ και πλέον αυτού όλοι οι δικηγόροι ελάμβαναν κίνητρο απόδοσης 100 ευρώ, επίδομα ηλεκτρονικού υπολογιστή 104 ευρώ, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 45 ευρώ και επίδομα διδακτορικού 75 ευρώ. Και προσέθεσε ο κ. Παπαϊωάννου: «Όλοι οι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω έπαιρναν 1.900 ευρώ».

Πέρα απ' όλα αυτά, ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι οι αποδοχές προσαρμόστηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο και είναι κάτω από τις προβλεπόμενες του Κώδικα Δικηγόρων. Παράλληλα, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης ότι «ο βασικός μισθός των δικηγόρων με πάγια εντολή, εμφανίζεται μεν αυξημένος, όπως αυξημένος είναι και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, στο σύνολο, ωστόσο, των αποδοχών υπάρχει μείωση» και επανέλαβε ότι στο σύνολο των εμμίσθων δικηγόρων μειώθηκαν οι αποδοχές κατά 15 - 40%.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης νομικών υπηρεσιών του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), Στ.Κουρνιανός, κάνει λόγο για αύξηση της τάξεως του 10-15%.

Ειδικότερα, με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄ βαθμού) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και των ανεξάρτητων Αρχών.

Σύμφωνα με την επίμαχη απόφαση ο βασικός μισθός των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου κ.λπ., εκτός των ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στο Πρωτοδικείο ανέρχεται στα 1.250 ευρώ, των εμμίσθων δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στο Εφετείο στα 1.652 ευρώ και των δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στα τρία μεγάλα δικαστήρια της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειο Πάγο και Ελεγκτικό Συνέδριο) στα 1.906 ευρώ.

Παράλληλα, επανέρχεται το χρονοεπίδομα 2% επί του βασικού μισθού για κάθε δύο χρόνια δικηγορίας, ενώ προ επταετίας (2004) είχε σταματήσει η χορήγησή του. Κατόπιν αυτών εκτιμήθηκε ότι η αύξηση των εμμίσθων δικηγόρων σε βάθος χρόνου τριετίας ανέρχεται στο 10-15%.

Ο ανακαθορισμός των αποδοχών των εμμίσθων δικηγόρων, εάν και έχει αναδρομική εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου 2011, ωστόσο δεν έχει μέχρι σήμερα δοθεί.


in.gr