«Καμιά παρακράτηση από τις δικαιούμενες κοινοτικές ενισχύσεις δεν γίνεται και αυτές καταβάλλονται στο ακέραιο στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση των δικαιούχων προς το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα, αυτό μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό τυχόν οφειλών τους ή ταμειακής διευκόλυνσης που έχουν λάβει, και πάντα μετά την πίστωση των ενισχύσεων στο λογαριασμό τους».

Τα παραπάνω αναφέρονται στην απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Χανίων Σήφης Βαλυράκης, με αφορμή  επιστολή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σύμφωνα με την οποία, αυτές οι πιστώσεις  σε κάποιες περιπτώσεις αγροτών, δεσμεύτηκαν από τις τράπεζες, χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.