Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την τροποποίηση των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (κυρίως του άρθρου 99) που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον καταχρηστικά, επιτρέποντας σε πολλούς μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου να «ξεγλιστρήσουν» από την τσιμπίδα της Δικαιοσύνης και να ξεφύγουν από τις ποινικές περιπέτειές τους.

Ύστερα από συνεννόηση με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μ. Παπαϊωάννου προχώρησε χθες στη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που θα πρέπει να έχει παραδώσει τις νομοθετικές προτάσεις της μέχρι τα τέλη Μαρτίου, για να ψηφιστεί ταχύτατα η νέα ρύθμιση.

Μετά τη διαπίστωση ότι το άρθρο 99 χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά, λειτουργώντας σαν ασπίδα για τους οφειλέτες εξασφαλίζοντάς τους το ακαταδίωκτο, μέσω της παύσης ποινικής δίωξης, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μετατρέψει την παύση σε αναστολή της δίωξης, ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο αλλά και μέσο πίεσης για τη συνέχιση κάλυψης των οφειλών, διάσωσης της επιχείρησης αλλά και προστασίας των εργαζομένων.

Παράλληλα θα συρρικνωθεί το διάστημα της 4ετίας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη σχετική πτωχευτική διαδικασία, αφού ο Μ. Παπαϊωάννου έχει ήδη παρατηρήσει ότι η σχετική προθεσμία είναι η μεγαλύτερη που προβλέπεται στις νομοθεσίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Σημειώνεται ότι, ενώ στο παρελθόν ζητούσαν την υπαγωγή τους στη σχετική διαδικασία του άρθρου 99 περίπου 5-7 επιχειρήσεις, το 2011 οι σχετικές αιτήσεις πολλαπλασιάστηκαν σε υπερβολικό βαθμό και ήδη εκκρεμούν περισσότερες από 2.000. Αποτέλεσμα είναι να πετύχουν πολλοί οφειλέτες την οριστική απεμπλοκή τους από ποινικές διαδικασίες, ενώ σκοπός των ρυθμίσεων δεν είναι να εξασφαλίσει ένα καθεστώς ασυλίας σε σημαντικούς παραβάτες, αλλά να βοηθήσει στη διάσωση της επιχείρησης και των θέσεων εργασίας, στην ικανοποίηση των πιστωτών και τελικά στην προαγωγή του τοπικού, κοινωνικού και οικονομικού χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ορίστηκε ο καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Ευ. Περάκης, ενώ θα συμμετέχουν ο Π. Σελέκος (γ. γραμματέας στρατηγικών επενδύσεων) και οι δικηγόροι Αντ. Βγόντζας, Γ. Κουτσαγγέλης (ειδικός συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του αν. υπουργού Ανάπτυξης), Δ. Σκαρίπας.

 

imerisia.gr