Με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 20 νέων ελληνικών κρατικών ομολόγων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα το πρώτο και κρισιμότερο στάδιο του PSI που αφορά στα ομόλογα υπό ελληνικό δίκαιο.

Για τους τίτλους υπό ξένο δίκαιο η προθεσμία έχει παρατεθεί μέχρι τις 23 Μαρτίου.