Μέχρι το 2017 η μετεγκατάσταση του εργοστασίου της ΔΕΗ από τα Λινοπεράματα στην Κορακιά, και μέχρι το 2020 θα έχει υλοποιηθεί η υπόγεια καλωδιακή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα την απάντηση του ΥΠΕΚΑ σε σχετική Ερώτηση της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Μαρίας Σκραφνάκη.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου παραπέμπει στις απαντήσεις που έδωσαν η ΔΕΗ και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Αναλυτικά, από την πλευρά της η ΔΕΗ, απαντάει τα εξής:

«Αναφορικά με το Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Λινοπεραμάτων, ο αναθεωρημένος ενεργειακός σχεδιασμός προβλέπει μετεγκατάσταση όλων των αεριοστροβιλικών μονάδων οπό τα Λινοπεράματα στην Κορακιά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση του παραλιακού μετώπου. Επιπλέον, στον νέο σταθμό της Κορακιάς θα χωροθετούνται μελλοντικά όλες οι νέες θερμικές μονάδες (ΜΕΚ ή/και αεριοστρόβιλοι) που απαιτούνται για την ασφάλεια τροφοδοσίας του νησιού. Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΚΑ έχει χορηγήσει στη ΔΕΗ ΑΕ δύο άδειες Παραγωγής συνολικής ισχύος 2 x 260MWe.

Για τις λοιπές μονάδες των Λινοπεραμάτων (δηλ. τις ατμoηλεκτρικές μονάδες), προβλέπεται η σταδιακή θέση τους εκτός λειτουργίας από το 2017 - οπότε και εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί σταδιακά η Κορακιά - έτσι ώστε να μην διακυβεύεται η επάρκεια ενεργειακής τροφοδοσίας του νησιού.

Σχετικά με την πρόοδο των έργων στην περιοχή Κορακιάς πρέπει να αναφέρουμε ότι οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, παρ' όλο που η ΔΕΗ ΑΕ αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποίο σχετίζονται με την προσπάθεια της να αποκτήσει την αναγκαία γη στην περιοχή.

Παρά τις δυσκολίες η ΔΕΗ ΑΕ προχώρησε μετά από αεροφωτογράφηση του χώρου από εξωτερικό συνεργάτη στη «Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και. Πινάκων για την Εκτέλεση Απαλλοτριώσεων και Λοιπών Τεχνικών Εργασιών στην Περιοχή Κορακιάς Δήμου Γαζίου».

Το Δ.Σ ΔΕΗ ΑΕ (81/03-05-2011) αποφάσισε να προχωρήσει στην Αναγκαστική απαλλοτρίωση της αναγκαίας περιοχής Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου (πρώην Γαζιού) του Νομού Ηρακλείου Κρήτης για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του ΑΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΣ, των αναγκαίων βοηθητικών εγκαταστάσεων και την πρόσβαση στο χώρο, στη θέση ΚΟΡΑΚΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΙ ΓΑΛΗΝΟΙ.

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίας. σύνταξης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και όλων των απαιτούμενων ενεργειών και μελετών που απαιτούνται για την Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης της αναγκαίας έκτασης για τον ΑΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΣ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία διακοπής λειτουργίας του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και η εγκατάσταση του Νέου ΑΗΣ στη Θέση Κοράκια του Δήμου Μαλεβιζίου αποτελούν ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο με πολύ υψηλό κόστος, με περιβαλλοντικό όφελος για την περιοχή, γεγονότα που καθιστούν το όλο εγχείρημα από μόνο του ένα τεράστιο ανταποδοτικό όφελος για την περιοχή.»

Ως προς το ερώτημα που αφορά στην καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, ο Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) αναφέρει τα εξής:

«Μακροπρόθεσμος προκαταρκτικός σχεδιασμός που καλύπτει τη σταδιακή διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, με το ηπειρωτικό Σύστημα έχει εκπονηθώ από τον Διαχωριστή Συστήματος (πρώην ΔΕΣΜΗΕ και από 1η Φεβρουαρίου 2012 ΑΔΜΗΕ).

Στόχος είναι αφενός η διακοπή λειτουργίας των τοπικών πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής και η πιθανή διατήρηση τους μόνο για ανάγκες εφεδρείας, αφετέρου να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά αυτά.

Περαιτέρω ο Διαχειριστής Συστήματος σε συνεργασία με τη ΡΑΕ και υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε ως Διαχειριστή Νήσων έχει προχωρήσει σε λεπτομερή μελέτη - αξιολόγηση της διασύνδεσης της Κρήτης.

Από τη μελέτη διαπιστώνεται ότι, παρά την υψηλή επενδυτική δαπάνη του, η οποία αποσβένεται σε μακροχρόνιο ορίζοντα, το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο πάντα σε εξάρτηση με τη δυνατότητα εξυπη¬ρέτησης επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ στη Νήσο. Εφόσον εξασφαλιστούν οι οικονομικοί πόροι, το έργο θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή την περίοδο 2018-20.»