Μεταξύ των βασικών στόχων της κυβέρνησης είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων, μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής. Για το λόγο αυτό, μια ευρωπαϊκή δύναμη εμπειρογνωμόνων θα βρεθεί σύντομα στην Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της Task Forve Χορστ Ράιχενμπαχ, για τη βελτίωση του συστήματος είσπραξης οφειλών, τη φορολόγηση των «μεγάλων» φορολογουμένων και τον σχεδιασμό και τη στρατηγική φορολογικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, η ομάδα Ράιχενμπαχ θα παρακολουθεί στενά τον έλεγχο των εσόδων του κράτους και θα παρεμβαίνει στη φορολογική διοίκηση προκειμένου να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Ράιχενμπαχ, η καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής έχει ιδιαίτερη σημασία για την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Έτσι, επίκειται η σύναψη από τις ελληνικές Αρχές συμφωνιών συνεργασίας με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίες θα αφορούν ειδικώς τα ακίνητα που ανήκουν σε έλληνες υπηκόους και βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης συμβουλές στις ελληνικές Αρχές σχετικά με άλλες πιθανές μεθόδους αύξησης των φορολογικών εσόδων που θα μπορούσαν να αποφέρουν οι αποταμιεύσεις ελλήνων υπηκόων στο εξωτερικό, μέθοδοι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ και δεν θέτουν εν αμφιβόλω τις ισχύουσες ούτε τις μελλοντικές νομικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ.

Έτσι, διερευνώνται λύσεις που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αντλήσει μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα από τη φορολόγηση των τεράστιων χρηματικών ποσών, τα οποία εικάζεται ότι έλληνες υπήκοοι έχουν φυγαδεύσει στην Ελβετία.