Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου, η οποία συγκροτήθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και με την απόφαση υπ’ αριθ. 536/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος της Επιτροπής είναι η προώθηση της τουριστικής προβολής του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν σύμβουλο του Δήμου για τον Τουρισμό.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, τόνισε τη σημασία της λειτουργίας της επιτροπής αυτής, η οποία θα ασχολείται επί της ουσίας με τα θέματα του τουρισμού και θα προωθεί ιδέες, προτάσεις και λύσεις στο Δήμο για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου με τίτλο «Η πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων και ζήτησε τη συμμετοχή και τη συνδρομή τους για την επιτυχία της.