«Η έλλειψη πλήρους και λειτουργικού κτηματολογίου στην Ελλάδα αποτελεί μακροχρόνια πηγή αβεβαιότητας και αμφισβητήσεων τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους ιδιώτες όσον αφορά την αγορά ή πώληση γης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη 2η Τριμηνιαία Έκθεση της Ομάδας Δράσης (Task Force) για την Ελλάδα.

Μάλιστα όπως επισημαίνεται, «για να δοθεί μια εικόνα των διαστάσεων του προβλήματος, εκτιμάται ότι δεν είναι σαφώς κατοχυρωμένοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας για το ήμισυ της ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάστηκε στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων με σκοπό την πώληση».

Η υφιστάμενη κατάσταση, όπως υποστηρίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, έχει αρνητικές συνέπειες για τα μεγάλα έργα υποδομών, την πώληση ή την ιδιωτικοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου στις περιπτώσεις που οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν είναι σαφώς κατοχυρωμένοι.

Η Κτηματολόγιο ΑΕ έχει προτείνει νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, θα καθιερώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου για υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της κτηματογράφησης και θα καθορίζεται προθεσμία για την υποβολή τους.

Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η καταγραφή της δημόσιας περιουσίας πιο γρήγορα σε σχέση με την ισχύουσα διαδικασία, καθώς το Δημόσιο θα υποχρεωθεί να συλλέξει άμεσα τα απαραίτητα στοιχεία για να τεκμηριώσει τα δικαιώματά του.

Σήμερα είναι ενταγμένα στη διαδικασία του Κτηματολογίου (λειτουργία - κτηματογράφηση σε εξέλιξη - κτηματογράφηση σε προκήρυξη) το 60% των συνολικών δικαιωμάτων στη χώρα, δηλαδή περίπου 22 εκατομμύρια δικαιώματα από τον εκτιμώμενο αριθμό των 37 εκατομμυρίων δικαιωμάτων.

Μέσα στο 2011 προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί κτηματογράφησης, που αφορούν περίπου 7.000.000 δικαιώματα. Έως το τέλος του 2012 θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα 15.000.000 δικαιώματα.

 

in.gr