Τη σύμβαση του έργου "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Δ.Ε. Τυμπακίου για εγκατάσταση υπηρεσιών" υπέγραψε η Δήμαρχος Φαιστού.

Τo έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 270.000 ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή κατόρθωσε να επιτύχει έκπτωση της τάξεως του 47 %, διαμορφώνοντας τον τελικό προϋπολογισμό στις 142.263,30 ευρώ.

Στις εργασίες του έργου προβλέπονται καθαιρέσεις, μονώσεις, σκυροδέματα - πλινθοδομές, επιστρώσεις δαπέδων, κουφώματα, χρωματισμοί, ηλεκτρολογικά, ασθενή, πυρασφάλεια, θέρμανση, κλιματισμός, καθώς και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.