«Δεν είναι πρόθεση της Πολιτείας να φορολογηθούν τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα», είναι η απάντηση που δίνει ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς, σε ερώτηση που του είχε απευθύνει ο βουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, για τη φορολόγηση σε μικρούς οικισμούς της υπαίθρου.

Ο βουλευτής της ΝΔ, με την ερώτησή του, επισήμαινε ότι «με την ψήφιση του νόμου 3842/2010 και την επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, σε συνδυασμό με την ένταξη των μικρών οικισμών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των αγροτεμαχίων, επέρχεται φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, η οποία προέρχεται κυρίως από εγκαταλελειμμένα ακίνητα». 

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, διευκρινίζει ότι «από την καθολική υποχρέωσης του φόρου ακίνητης περιουσίας, προβλέπονται ελάχιστες εξαιρέσεις για ακίνητα που φέρουν ειδική κατηγορία βάρους, καθώς και για ακίνητα εκτός συναλλαγής». 

Ο κ. Κουσελάς αναφέρεται ειδικότερα στο άρθρο 20 του νόμου 3842/2010 σύμφωνα με το οποίο, όπως δηλώνει, «απαλλάσσονται του φόρου ακίνητης περιουσίας τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.

 Η απαλλαγή αυτή σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τα κτίσματα που υπάρχουν πάνω σε αυτά τα οποία φορολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αξία τους προκύπτει με αντικειμενικό τρόπο.

Επιπλέον, δεν φορολογείται η συνολική ατομική αξία περιουσίας μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ που ανήκει σε φυσικά πρόσωπα». 

Η συγκεκριμένη αυτή εξαίρεση δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα τα οποία φορολογούνται για τη συνολική αξία της περιουσίας τους.