Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την εξαγωγή εμπορευμάτων, καθιερώνεται νέα εταιρική μορφή, ενώ βελτιώνεται και το «άρθρο 99» με ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων.

Πρόκειται για ακόμη ορισμένες αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η imerisia.gr.

Πιο συγκεκριμένα, για τις εξαγωγές θεσμοθετείται το ψηφιακό «one stop shop» - υπηρεσία μιας στάσης για τους εξαγωγείς, το Single Window, μετατρέπεται το Μητρώο Εξαγωγέων σε Μητρώο Εξαγωγών για να δοθεί έμφαση στο τι εξάγεται και όχι στο ποιος εξάγει, ενώ η ενημέρωση των στοιχείων θα γίνεται αυτόματα.

Καταργείται η υποχρέωση του εξαγωγέα να εγγράφεται σε ειδικό μητρώο στα επιμελητήρια με επιπλέον κόστος. Πλέον, θα αρκεί η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Καθιερώνεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Πρόκειται για ευέλικτη μορφή εταιρείας και είναι χαρακτηριστικό ότι για τη σύστασή της θα απαιτείται κεφάλαιο μόλις ένα ευρώ.

Βελτιώσεις έρχονται και στο περιβόητο «άρθρο 99», με σκοπό την αποφυγή περιπτώσεων επιχειρηματιών που έμπαιναν για να γλιτώσουν οφειλές, χωρίς να αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες αλλά και για την προστασία των εργαζομένων.

Ετσι μία επιχείρηση για να ξαναμπεί στη διαδικασία του άρθρου 99 θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε χρόνια. Εξαιρούνται αυτόματα οι μισθοί των εργαζομένων από τις απαιτήσεις των πιστωτών και προμηθευτών, ενώ το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη διατήρηση αναγκαίων θέσεων εργασίας.

Καταργείται η υποχρεωτική δημοσίευση ισολογισμών για τις επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ στις εφημερίδες και στο εξής υποχρεούνται να αναρτούν τα οικονομικά τους στοιχεία στην ιστοσελίδα τους, στο ΓΕΜΗ και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα ή δεν την έχουν κοινοποιήσει στο ΓΕΜΗ, οι οποίες υποχρεούνται εκτός από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους και σε μια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Επίσης, με άλλες διατάξεις επιστρέφει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο υπουργείο Ανάπτυξης.