Συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής.

Πρόεδρος αναδείχθηκε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι τα εξής :

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Δούμπος
Γενικός Γραμματέας: Φώτιος Πασιούρας
Ταμίας: Χρυσιβαλάντης Γαγάνης
Ειδικός Γραμματέας: Κυριακή Κοσμίδου
Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος
Παναγιώτης Μπατσαρισάκης
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Μέλη: Αυγουστίνος Δημητράς
Αιμίλιος Γαλαριώτης

Οι εκλογές ανάδειξης του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαρτίου 2012 και η Εταιρία συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 20/3/2012.

Η ΕΕΧΜΤ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2010 και ήδη έχει πραγματοποιήσει 2 Εθνικά Συνέδρια στην Αθήνα και ένα διεθνές στα Χανιά με μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο διεθνές πραγματοποιείται τον Ιούνιο του 2012 (7-8/2012) στο Λονδίνο και ήδη οι αποστελλόμενες περιλήψεις έφθασαν τις 280. Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ecole Superieure de Commerce de Paris-Londres.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.escpeurope.eu/london/febs2012

Ήδη η ΕΕΧΜΤ απαριθμεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε περισσότερα από 300 άτομα και έχει θεσπίσει και Βραβεία σε επιστήμονες παγκοσμίου βεληνεκούς αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη από το χώρο των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων.