Στην κατάργηση και μεταφορά των εργασιών του Κέντρου Διαλογής Χανίων των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Ηράκλειο και στην υποβάθμισή του σε Διαμετακομιστικό Κέντρο, με την αιτιολογία της αναδιάρθρωσης του δικτύου και περικοπής δαπανών, προχώρησε η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ.

Στη σχετική ανακοίνωση - καταγγελία του ο Σύλλογος Εργαζομένων επισημαίνει ότι αυτό έγινε παρά τις αντιρρήσεις και την επιχειρηματολογία του, τονίζοντας αναλυτικά τα εξής:

'Μετά και τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις, σχετικά με το Εφετείο Χανίων, στην αποψίλωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, προστίθεται και το Ταχυδρομείο και συγκεκριμένα το Κέντρο Διαλογής Χανίων.

Η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. σχεδίασε και προχώρησε στην κατάργηση και μεταφορά των εργασιών του Κέντρου Διαλογής Χανίων στο Ηράκλειο και στην υποβάθμισή του σε Διαμετακομιστικό Κέντρο με την αιτιολογία της αναδιάρθρωσης του δικτύου και περικοπής δαπανών (βλέπε μείωση προσωπικού).

Παρά τις αντιρρήσεις και την επιχειρηματολογία των εργαζομένων ως προς τη σκοπιμότητα και τα οφέλη του εγχειρήματος διότι:
- Με αυτόν τον τρόπο δεν πετυχαίνεται περικοπή δαπανών από μείωση προσωπικού διότι προσλαμβάνεται Προσωπικό στο Ηράκλειο για την επιπλέον εργασία (στερώντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία και το εργατικό δυναμικό των Χανίων από 15 τουλάχιστον θέσεις εργασίας σε μια περίοδο με αύξηση της ανεργίας).

- Αμφισβητούμενα τα οφέλη ως προς το κόστος των διαβιβάσεων (αεροπορικών - ακτοπλοϊκών και οδικών).
- Αμφισβητούμενη η ποιότητα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία, αφού ένα γράμμα από τα Χανιά προς τη Σούδα και αντίστροφα πρέπει να προωθηθεί μέσω Ηρακλείου.

- Θα χαθούν έσοδα από τον Οργανισμό, αφού εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα προωθούν τα προϊόντα τους άμεσα με αποτέλεσμα να στραφούν σε άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Καλούμε τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. έστω και τώρα να αναθεωρήσει και αποσύρει την απόφασή της ως προς το Κέντρο Διαλογής Χανίων για όφελος του κοινωνικού συνόλου και του ίδιου του Οργανισμού μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος Λουγιάκης Γεώργιος'.